Oct 2012 : Mumbai Visit : Vijayadashami Festival splash

Oct 2012 : Mumbai Visit : Vijayadashami Festival splash