Oct 2012 : Mumbai Visit : Vijayadashami Festival twilight

Oct 2012 : Mumbai Visit : Vijayadashami Festival twilight