Oct 2012 : Mumbai Visit : Vijayadashami Festival aftermath 2

Oct 2012 : Mumbai Visit : Vijayadashami Festival aftermath 2